Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca koji zapošljavaju poslugu

Djelatnosti  domaćinstava  kao  poslodavaca koji zapošljavaju poslugu

[97.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [T]

[95.000] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti