Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija

Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa

[99.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [U]

[99.000] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti