Centar za sluŠnu i govornu rehabilitaciju

Adresa
Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Prof. dr. Ismet Kurtagić, direktor
Telefon
033 211 790
Fax
033 440 969
Hits
691