Univerzitet u Bihaću - PedagoŠki fakultet

Adresa
Džanića mahala 36, Bihać, 77000, Unsko-Sanski kanton, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Doc. dr. Fahrudin Midžić
Telefon
037 332 465
Fax
037 311 227
Mobitel
061 149 321
Hits
535