Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Adresa
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Prof. dr. Kemo Sokolija, dekan
Telefon
033 250 700
Fax
033 250 725
Hits
251