Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet

Adresa
Patriotske lige 30, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Prof. dr. Muhamed Zlatar, dekan
Telefon
033 278 400
Fax
033 200 158
Hits
464