Osnovna muzička Škola Mladen Pozajić

Adresa
Josipa Štadlera 1, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Bakir Kulenović, direktor
Telefon
033 444 234
Fax
033 212 410
Hits
1,021
Djelatnost