Napredno pretraživanje


Poštovani, 

Konačno smo završili promjene naziva kategorija i njihovo usklađivanje sa novom sistrmatizacijom djelatnosti koja je po europskim standardima. 

U ćemu je razlika?

1. Broj kategorija se povečao sa 320 na preko 800 tako da puno preciznije možete odrediti svoju djelatnost.

2. Zavod za statistiku koristi iste ove kategorije kada vam izdaje rješenje o razvrstavanju djelatnosti. 

 

3. Postoji 21 osnovno područje, koja su označena slovima A - U. U njima se nalaze podkategorije i svaka ima 4-cifreni broj oblasti ispred svog imena.

4. Na vašem rješenju od firme je upisan ovaj broj , kao i djelatnost za koju ste registrovani. 

5. U opisu svake kategorije smo upisali i kodove stare klasifikacije djelatnosti koji odgovaraju ovim novim.

Ukoliko ne znate koju kategoriju odabrati možete koristiti naš filter kategorija da suzite izbor.

Nadamo se da ćemo na ovaj način još više unaprijediti našu uslugu. U narednim danima ćemo poslati obavještenje svim našim korisnicima da ažuriraju kategorije svojih firmi.

 

 

 

 

 
 

Vip profili

Vip Klub

Tek ažurirani profili

Popularni profili

Novi profili

Najbolje ocjenjeni