Pzu Ultradijagnostika

Djelatnost kojom se bavi nasa firma je: Zdravstvene ustanove
Adresa
Dalmatinska 36 A , Podgorica , 81101, , Crna Gora
Telefon
+382 20 212 000
Fax
+382 20 212 001
Mobitel
+382 20 212 001
Hits
462