JURIĆ elektro servis s.z.d. vl. Jurić Danijel

Popravak elektroničkih aparata za široku uporabu
Adresa
Fra. Leopolda Mandića 5, Ljubuški, 88320, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4372023120002
Telefon
063372629
Fax
039831290
Hits
1,128